Snovanje in konstruiranje orodij - ureja Brane Tolar