Splošni cilji:

 • razvijanje zavesti o pomenu  podjetništva;
 • ustvarjanje zmožnosti za presojo poslovanja  podjetij;
 • razvijanje sposobnosti za presojo poslovnih priložnosti;
 • obvladovanje strategij projektnega vodenja;
 • ustvarjanje zmožnosti za samostojno vodenje podjetij.

Študent spozna:

 • osnovne značilnosti  podjetništva;
 • okolje podjetja, poslovni proces in  poslovne funkcije;
 • značilnosti  podjetja v  različnih fazah rasti;
 • zna opredeliti vizijo, poslanstvo in cilje;
 • prepozna različne oblike družb, njihove prednosti in slabosti;
 • delovanje vloge podjetnika in menedžerja…
 • spozna temeljne pojme ekonomike poslovanja;
 • spozna poslovne prvine;
 • spozna pojme stroški, stroškovna mesta in nosilci stroškov;
 • razume temeljne pojme računovodskih izkazov BS, IU in utemeljuje vrednost podjetja;
 • spozna osnovne značilnosti kapitalskih in finančnih trgov;

 • seznani se s poslovnim načrtovanjem, vsebino in načinom izdelave poslovnega načrta…
 • ugotavlja pomen in vsebino marketinške funkcije v podjetju;
 • spozna različne  poslovne priložnosti v marketingu;
 • spozna metode raziskovanja tržnega okolja;
 • spozna pomen trženjskega spleta ( 4P in 7P)…