Učilnica je namenjena podpori predmetu Tehnično komuniciranje za dijake iz 2. skupine v oddelkih 1. As, Bs in Cs.