Predmet je namenjen dijakom štiriletnega programa strojni tehnik.