Informatika, Računalništvo, Urejanje besedil, Razpredelnice, Novejše komunikacijske tehnologije