VZD - Varnost in zdravje pri delu. Kaj je to?

"Varstvo pri delu", za katerega je v podjetju odgovoren varnostni inženir?
Je to obvezna čelada na gradbišču, sicer preti plačilo kazni? ....
Je to zopet nekaj papirjev, ki jih mora imeti podjetje urejeno in to proti plačilu naredi zunanji sodelavec?
NE !!!!! Tako trdi vaš predavatelj!
Gre za sistem vodenja podjetja na področju razvijanju odnosov do zaposlenih!  Več .....
Slušatelji si boste razvili sposobnosti za aktivno sodelovanje v procesih, kjer takšni odnosi že nastopajo oz. si boste pridobili kompetence, da boste aktivno sodelovali v razvijanju takšnih odnosov.

Zelo podobno pojasnjujemo in zagovarjamo, da je del celovitega sistema vodenja tudi Varovanje okolja (VO).

Predavateljevi zapisi: Seznam kratic, okrajšav in pojov, O ocenjevanju tveganj, Avtomatizacija delovnih procesov ....

Predavateljeve prosojnice VDO   Varnost-Kakovost-Trženje   INŽENIRJI, STOPIMO NAPREJ    O INŽENIRSTVU med INŽENIRJI   Terminologija v inženirstvu