Učilnica služi podpori pri predmetu mehanika v 3. letniku SSI. Vsebuje področja trdnosti, dinamike in hidromehanike.