V tej učilnici najdete nekatera gradiva modula Ravnanje z odpadnimi materiali.

Informacije so širše uporabne.