Umetniška obdelava obelava lesa in lesnih tvoriv je namenjena študentom lesarstva višješješolskega študija in vsebuje poglavaja razvoja pohištva in tradicionalnih tehnik obdelav lesa