Kot bodoči strojni inženirji naj bi se študentje pri predmetu TPN prvenstveno usposobili za delo v ožjih timih ali samostojno delo tam, kjer se operativno razvijajo proizvodi in načrtuje njihova proizvodnja, ko se najprej zbirajo in ocenjujejo ideje ter oblikujejo in testirajo koncepti, potem pa ustvarjajo in preskušajo prototipi,  izdeluje tehnična in tehnološka dokumentacija, zagotavlja proizvodnja vzorcev in njihovo preskušanje ter potrjevanje za dokončno uvedbo na trg. Pri tem svojem delu v načrtovanju proizvodov morajo poleg zahtev in pričakovanj trga izpolnjevati tudi zahteve, ki jih pred proizvajalce v pogledu varnosti in varovanja okolja postavlja družba v obliki tehničnih predpisov.

Več ...    Janez Dulc   Terminologija v inženirstvu