Učilnica je namenjena dijakom, da dostopajo do dodatnih gradiv, vprašanj za ponavljanje in drugih aktivnosti za uspešnejše učenje pri strokovnem modulu LEL.