...

Praktično izobraževanje za študente lesarstva - 1. letnik študija redni in izredni.
Praktično izobraževanje za študente lesarstva - 2. letnik študija redni in izredni.
Praktično izobraževanje za študente strojništva - 1. letnik študija redni in izredni.
Praktično izobraževanje za študente strojništva - 2. letnik študija redni in izredni.