Sklop je namenjen spletnim učilnicam za matematiko.

Help with Search courses

Matematika za 2. letnik strojnih tehnikov.

Učilnica je namenjena dijakom prvega letnika poklicne šole na Srednji šoli za strojništvo, predvsem 1.Ga.