Sklop vsebuje predavalnice za lesarsko stroko.

Pomoč za Išči predmete