Sklop vsebuje predavalnice za strojniško stroko.

Pomoč za Išči predmete