Sklop je namenjen splošno izobraževalnim predmetom, pri katerih so združeni vsi študenti v letniku.