Sklop je namenjen splošno izobraževalnim predmetom, pri katerih so združeni vsi študenti v letniku.

Tu lahko spremljate objavo vseh mojih aktualnih sporočil v zvezi z izvajanjem višješolskega izobraževanja na programu strojništvo pri predmetih, ki jih poučujem: TPN, KZP in VDO.

Še posebej vabim k sodelovanju vse, ki ste se odločili še za zadnji korak pri študiju in se odločate o svojem diplomskem delu in ocenjujete, da potrebujete pomoč, informacije.

Seveda ste v to e-učilnico dobrodošli tudi vsi, ki ste študij že končali in ste s svojimi nasveti in izkušnjami pripravljeni pomagati vsem bodočim inženirjem.

Terminologija v inženirstvu
Pri predmetu KZP vokviru višješolskega strokovnega izobraževanja študentje pridobijo splošna, temeljna in predvsem specialna strokovna znanja iz področja kakovosti. Razvijejo si ustrezne generične in specifične kompetence, ki jim omogočajo zadovoljstvo na delovnem mestu, napredek in osebno blaginjo. V sredinah, v katerih bodo delovali, naj bi bili inženirji strojništva sposobni razumeti sodobno poslovanje podjetja, procese znotraj njega ter vlogo in pomen kakovosti v njih. Bili naj bi aktivni sodelavci v procesih, ki vodijo preko celovite kakovosti do odličnosti.

Predavatelj:     Janez Dulc    

O INŽENIRSTVU med INŽENIRJI   INŽENIRJI, STOPIMO NAPREJ    Od kakovosti do odličnosti s procesnim pristopom ….

Terminologija v inženirstvu

Kakovost in zanesljivost procesov JM - Miroslav Jurjevič
Poslovno komuniciranje in vodenje
Računalništvo - 1. letnik strojništvo redni in izredni.
Računalništvo in informatika - 1. letnik lesarstvo redni in izredni.

Stran ureja Alojz Zupančič.
The principal purpose of the course is to train students in reading and understanding technical texts, teach them the basic engineering vocabulary, and revise certain language structures which are specific to English for Science and Technology. The aim of teaching the language structures is not to provide students with more grammar but to teach them how to use the grammar they already know in technical communication.