Sklop je namenjen profesorskemu zboru Višje šole.

Stran je namenjena spremljanju aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem kakovosti.
Spletna zbornica višje šole za strojništvo.