Sklop predmetov, ki "slišijo" na slovenščino

Help with Search courses
Spletna učilnica je namenjena dijakom 1. letnika (1. A, 1. B). VSEBUJE POVZETKE SNOVI, INTERNO GRADIVO/ SKRIPTA, PREDSTAVITVE PPT, SKLOPE VPRAŠANJ IN NALOG ZA KONTROLNE NALOGE ...
 V forumu REŠUJEMO PROBLEME  lahko postavljate vprašanja - pri tem bodite pozorni na čas (uro) delovanja foruma.

režanje V spletni učilnici najdete nekatere dodatne vaje, interno gradivo (skripta), v forumu REŠEUJEMO ZANKE/PROBLEME pa boste lahko postavljali vprašanja in dobili tudi odgovore - pri pouku se morate le dogovoriti oz. slediti, kdaj bo forum deloval.
Spletna učilnica je namenjena dijakom 3. a. Vsebuje vse dodatno gradivo - skripta za književnost in slovnico, dodatne vaje, rešitve nekaterih nalog, PPT-predstavitve itd.
Spletna učilnica je namenjena dijakom 4. letnika (4. a). Vsebuje gradivo za književnost in slovnico (skripta), naloge in vprašanja za pripravo na kontrolne naloge, ponuja pomoč pri reševanju nalog (forum) itd.

Spletna učilnica je namenjena dijakom 1. b in 1. c

Spletna učilnica je namenjena dijakom 2. Bs in 2. Cs razreda.

Učilnico ureja prof. Andreja Lampič

Spletna učilnica je namenjena dijakom 3. c

Spletna učilnica je namenjena dijakom 4. b in 4. c