Skupina predmetov, ki dišijo po kemiji.

Help with Search courses
Kemija za strojne tehnike v programu 3+2 (PTI).
Predmet je namenjen dijakom štiriletnega programa strojni tehnik.

V tej učilnici najdete nekatera gradiva modula Ravnanje z odpadnimi materiali.

Informacije so širše uporabne.