Sklop vključuje predmete:

IKO, PMD, RPT, TEK

Help with Search courses
Informatika, Računalništvo, Urejanje besedil, Razpredelnice, Novejše komunikacijske tehnologije

Spletna učilnica je namenjena dijakinjam in dijakom 4.M,N in K.

Učilnica je namenjena podpori predmetu Tehnično komuniciranje.

Učilnica je namenjena podpori tehničnemu risanju pri predmetu TEK.